ارسال چکیده مقالات

image

شرکت کنندگانی که تمایل دارند مقالات خود را برای شرکت در این همایش ارسال کنند ابتدا از طریق لینک زیر برای شرکت در همایش ثبت نام کرده و سپس از طریق پروفایل کاربری خود مقالات را ارسال کنند.